Piknik szkolny

W dniu 5 czerwca odbył się piknik szkolny wychowanków Szkoły nr 26 w Toruniu, która zajmuje się edukacją i terapią dzieci z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną. Piknik zorganizowała Rada Rodziców …