Klub Rotary Młyniec Drugi jest stowarzyszeniem zrzeszającym ludzi ceniących służbę ponad własne korzyści. Zgodnie z ideą rotacyjności co roku (od 1 lipca) zmienia się Prezydent Klubu. Aktualne władze są następujące:

 

Zarząd 2019/2020
Prezydent – Karol Sienkiewicz
Sekretarz – Magdalena Kłoss
Skarbnik – Piotr Kapała

Prezydent Elekt – Magdalena Kłoss

Past Prezydent – Jarosław Balcerzewski

 

Członkowie (stan na 1.01.2020 r.): Balcerzewski Jarosław, Brymora Olaf, Budzyński Janusz, Gajdus Piotr, Grzelak Tomasz, Hercka Andrzej, Jawińska-Cebula Renata, Kapała Piotr, Konopka Dariusz, Kłoss Magdalena, Krawulski Andrzej, Nowak Lech, Różański Kazimierz, Sienkiewicz Karol, Szołonik Piotr, Szymański Ryszard.

Klub Rotary Młyniec Drugi wchodzi w skład Dystryktu 2231 Rotary Polska. Więcej informacji o Dystrykcie na stronie:

 

www.rotary.org.pl