W 2020 r. Klub Rotary Młyniec Drugi został wpisany na listę organizacji pożytku publicznego. Fundusze zebrane z 1% będą trafiały do tych najbardziej potrzebujących zgodnie z naszą misją. Nasze działania i wydatki będą każdego roku opisywane w sprawozdaniach OPP.

Sprawozdania OPP za 2020 r.

Sprawozdania OPP za 2021 r.

Sprawozdania OPP za 2022 r.