Drogi służby

Przez ponad 100 lat, które upłynęły od powstania Rotary, nasze motto „Służba ponad własne interesy” (ang. „Service above self”) jest realizowane poprzez tzw. Drogi Służby, stanowiące podstawę aktywności klubów.

Służba klubowa

Cel: Rozwój relacji międzyludzkich.

Służba zawodowa

Cel: Wysokie etyczne standardy biznesowe i zawodowe oraz pokazywanie zasług w pożytecznych zawodach jako sposobności do służby społeczeństwu.

Służba społeczna

Cel: Stosowanie ideału służby w życiu osobistym , biznesowym i społecznym każdego Rotarianina.

Służba międzynarodowa

Cel: Rozwój zrozumienia międzynarodowego, dobrej woli i pokoju realizowane przez Rotarian zjednoczonych w ideale służby.

Służba nowym generacjom

Cel: Wsparcie pozytywnych zmian, które wnosi obecność młodych ludzi w życiu społecznym.